MARCIN REYOSINT polityczny Business Intelligence Tłumaczenia
Blogger śledczy
Analityk gospodarczy
Tłumacz

Jako obywatelski dziennikarz śledczy przeciwdziałam wpływom Kremla. Ujawniam i kompromituję dywersantów informacyjnych działających zbieżnie z celami wrogiego mocarstwa. Opublikowałem setki artykułów na profilu własnym i na Rosyjska V Kolumna w Polsce.

Równolegle, prowadzę działalność gospodarczą w dwóch obszarach: gospodarcze analizy śledcze metodą białego wywiadu oraz ustne i pisemne tłumaczenia języka francuskiego.